TUDNIVALÓK
Bemutatkozás
Tájékoztató a vizsgákról
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv
A vizsgák menete
VIZSGANAPTÁR
VIZSGADÍJAK
Elérhetőségek, kapcsolat
SIKERES VIZSGA DÍJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
VIZSGAHELYEK
Gyakori kérdések
Letölthető nyomtatványok
Adatvédelmi nyilatkozatok
FELKÉSZÜLÉS
MINTAFELADATOK
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv
TANFOLYAMOK
VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK
    Általános nyelvvizsga
    Szaknyelvi nyelvvizsga
Vizsgázóink írták
JELENTKEZÉS
Vizsgaszabályzatok
JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA
Jelentkezési lapok próbavizsgára
Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása
Speciális igényű vizsgázók
VIZSGÁZÓKNAK
VIZSGABEOSZTÁS
EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
    Próbavizsga eredmények
MEGTEKINTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT
BIZONYÍTVÁNY
MUNKATÁRSAINKNAK
Vizsgáztatói oldalak
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. Tel: 482-7268, 482-7272   Kezdőoldal Corvinus Egyetem Levél nekünk

Nyelvvizsga bizonyítványok

A Vizsgaközpont kompenzációs értékelési rendszert használ: ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, de csak akkor, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítunk ki bizonyítványt. Például: 55%-os írásbeli részvizsga + 65%-os szóbeli részvizsga = 60%-os sikeres komplex vizsga.

Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsga igen, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40%) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt.

A kompenzálás kizárólag egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényesíthető. Korábban letett részvizsga - szóbeli vagy írásbeli - eredményét nem lehet kompenzálni egy később tett részvizsga eredményével.

A vizsga eredményét a vizsga utáni 30. naptári napon a honlapon tesszük közzé az EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE menüben, melyet a jelentkezéskor kapott  egyéni kódszám beírásával lehet lekérdezni.

Bizonyítvány átvétele:
Annak a vizsgázónak, akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres írásbeli ÉS szóbeli vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga), az eredményközléstől számított 3. héten tértivevényesen postázzuk a bizonyítványát, amennyiben nem él a személyes átvétel lehetőségével. (A személyes átvételről tájékoztatás az eredményközlést követően honlapunkon olvasható. A bizonyítványok személyes átvétele a Nyelvvizsgaközpontban (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. 5. emelet 536.) történik.)

Annak a vizsgázónak, aki komplex vizsgára jelentkezett, de ebből csak az írásbeli VAGY a szóbeli vizsgája sikeres, a felülvizsgálati időszak lezárulta utáni 3. héten tértivevényesen postázzuk  a bizonyítványát.

 

A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat előzetes egyeztetés után a Vizsgaközpontban lehet átvenni. Ismételt postázás csak a postaköltség vizsgázó általi megtérítése esetén lehetséges.

Komplex típusú vizsga esetén - amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen - a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők.

Bővebb információ: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Ügyfélszolgálat, 1122 Budapest, Maros u. 19-21., Telefon: 374-2133; www.nyak.hu ).

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) csak abban az esetben nyomtatja újra a bizonyítványt, ha a vizsgázó nevében van a hiba. A születési hely, vagy idő elírása, vagy a második keresztnév lemaradása esetén hatósági igazolás kiállítása kérhető, melyet a bizonyítványhoz kell csatolni. Névváltozás esetén sem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása. 

© 2019 Corvinus Nyelvvizsga Központ