TUDNIVALÓK
Bemutatkozás
Tájékoztató a vizsgákról
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv
A vizsgák menete
VIZSGANAPTÁR
    2019. évi vizsganaptár
VIZSGADÍJAK
Elérhetőségek, kapcsolat
SIKERES VIZSGA DÍJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
VIZSGAHELYEK
Gyakori kérdések
Letölthető nyomtatványok
Adatvédelmi nyilatkozatok
FELKÉSZÜLÉS
MINTAFELADATOK
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv
TANFOLYAMOK
VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK
    Általános nyelvvizsga
    Szaknyelvi nyelvvizsga
Vizsgázóink írták
JELENTKEZÉS
VIZSGASZABÁLYZATOK
Tudnivalók a jelentkezéshez
    Online jelentkezés
    JELENTKEZÉSI LAPOK
Vizsga halasztása, jelentkezés visszavonása
Speciális igényű vizsgázók
VIZSGÁZÓKNAK
VIZSGABEOSZTÁS
EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
Dolgozat megtekintése, felülvizsgálat
Bizonyítvány
MUNKATÁRSAINKNAK
Vizsgáztatói oldalak
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. Tel: 482-7268, 482-7272   Kezdőoldal Corvinus Egyetem Levél nekünk

Nyelvvizsga bizonyítványok

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60%-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40%-os teljesítési minimumot is.

A vizsga eredményét a vizsga utáni 30. naptári napon a honlapon tesszük közzé az EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE menüben, melyet a jelentkezéskor kapott  egyéni kódszám beírásával lehet lekérdezni.

A vizsgabizonyítványokat a Vizsgaközpont a vizsgaidőponttól számított legkésőbb 60 napon belül tértivevényesen postázza, amennyiben a vizsgázó nem él a személyes átvétel lehetőségével. (Tájékoztatás az eredményközlést követően honlapunkon olvasható.) A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat előzetes egyeztetés után a Vizsgaközpontban lehet átvenni. Ismételt postázás csak a postaköltség vizsgázó általi megtérítése esetén lehetséges.

Komplex típusú vizsga esetén - amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen - a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők.
Bővebb információ: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Ügyfélszolgálat, 1122 Budapest, Maros u. 19-21., Telefon: 374-2133; www.nyak.hu ).

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) csak abban az esetben nyomtatja újra a bizonyítványt, ha a vizsgázó nevében van a hiba. A születési hely, vagy idő elírása, vagy a második keresztnév lemaradása esetén hatósági igazolás kiállítása kérhető, melyet a bizonyítványhoz kell csatolni .Névváltozás esetén sem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása.


 

© 2019 Corvinus Nyelvvizsga Központ